Manifest

Recuperem les Tres Xemeneies

La nova bombolla immobiliària ha afectat amb una virulència especial els barris cèntrics de la ciutat. Entre 2013 i 2018 els preus dels pisos han pujat un 65% a barris com Poble Sec, Raval i Sant Antoni. Els preus de lloguer s’han doblat en el mateix període. El que no ha augmentat és el poder adquisitiu de la gent. Des de 2010 està baixant a un ritme cada vegada més accelerat i molt particularment en el cas de les persones amb les feines més precàries.

Aquests dos factors han expulsat a milers de veïns i veïnes dels nostres barris. Al mateix temps han exclòs de l’accés a l’habitatge a molts habitants de Barcelona i han convertit en vulnerable a qualsevol persona que hi viu de lloguer.

Tot plegat és el resultat d’unes polítiques institucionals que, des de fa anys, donen tota mena de facilitats legals i fiscals a les immobiliàries, bancs, fons d’inversió i grans tenidors d’habitatges. Alhora han marginat sistemàticament la creació d’habitatge públic de lloguer. De manera que a l’Estat espanyol el lloguer s’ha reduït a un 2% del parc d’habitatge total, mentre que als altres països de la UE arriba al 30% i més.

L’administració argumenta que no hi ha espais per crear habitatges que puguin servir per alleugerir l’emergència habitacional actual i la mancança d’equipaments. Però no és veritat: al Poble Sec n’hi ha uns quants. El més gran són les Tres Xemeneies que compten amb més de 30.000 m2 i estan buits des del 2012. Des d’ençà, aquest gran símbol de la lluita obrera i solidaritat popular ha passat de mans d’un fons de inversió a l’altre. Tots han intentat – sense èxit- requalificar els edificis, ja que la seva clau urbanística actual restringeix la construcció d’oficines.

A diferència dels anteriors, els nous propietaris – Conren Tramway, SL- han decidit de crear fets consumats i han començat a enderrocar tot menys els elements estructurals dels dos edificis. Els representants d’aquest fons hispano-alemany pregonen als quatres vents que hi faran oficines per a multinacionals «punteres» i hi portaren milers de treballadors al barri amb un alt nivell adquisitiu.

No sabem si ja tenen acords secrets amb els poders fàctics de la ciutat i partits polítics afins perquè l’ajuntament que surti de les properes municipals els propiciï la necessària requalificació. El que sí sabem és que passarà amb els lloguers i els últims comerços de proximitat quan milers d’empleats d’aquestes multinacionals comencin a buscar pisos i altres atractius a l’alçada de les seves butxaques. Serà l’estocada final, tant als nostres barris com a un dels símbols més importants de la memòria històrica popular!

Considerant aquests fets, les entitats i persones sota-signants:

Demanem un compromís ferm i definitiu dels partits polítics que es presentin a les properes eleccions municipals d’aturar qualsevol intent present o futur de canvi de qualificació en oficines i d’assegurar que les Tres Xemeneies es quedin per sempre al servei de les necessitats del veïnat del Poble Sec i dels nostres barris veïns.

– Exigim la requalificació de les Tres Xemeneies en un equipament comunitari, per a les veïnes i entitats del barri amb una dotació d’habitatge públic. Proposem un equipament que pugui donar resposta a la necessitats dels barris adjacents: tant necessitats habitacionals com a espais per a gent gran, escoles bressol, espai de joves, per als castellers, per a la biblioteca del barri, auditori polivalent, etc.

En el cas contrari ens comprometem a seguir l’exemple dels habitants de Berlín i Nova York, els quals, amb les seves mobilitzacions potents, han aconseguit impedir uns projectes especulatius semblants, promoguts per les multinacionals «punteres» Amazon i Google.

*Pots decarregar el dossier de presentació de la campanya aquí.